Om Lilla Parken

Lilla Parken, barnteater för hela familjen. Sedan 2004 en del av Sveriges kulturutbud.

Lilla Parken är en teater som riktar sig till förskolor och skolor. Vi har funnits i över tio år och bedriver interaktiva teaterföreställningar som bygger på förskolornas/skolornas värdegrundsarbete knutet till läroplanen.

Till alla våra föreställningar har vi en anpassad workshop. Vi tycker att det är viktigt att tillsammans med barnen återkoppla till temat i föreställningen då vi tar upp frågor som bland annat solidaritet, allas lika värde, och människors integritet.

Lilla Parken spelar i huvudsak i Stockholms län men också i Uppsala kommun och i andra delar av Sverige. Vi spelar cirka 100-150 föreställningar per år. Våra föreställningar i Lilla Parken arbetar alltid utifrån en frågeställning kring värdegrund. Vi belyser alltid frågor kring ämnen som kamratskap, genusperspektiv, allas lika värde och integritet mm.

Med hjälp av workshops kan vi fördjupa oss i dessa ämnen tillsammans med barnen och pedagogerna. Det ger också ett utrymme för barnen att få ställa frågor kring och funderingar runt dessa ämnen. Med föreställningarna och workshopen kan vi sätta strålkastaren på för förskolorna viktiga ämnen som de kan använda sig av i deras arbete med barnen.

Lilla Parken kallar sig ”Sveriges mest mobila teater”. Vi spelar i alla lokaler, inomhus eller utomhus. Vi ställer inga krav på utformning eller teknisk kapacitet. Detta gör att vi kan komma till alla förskolor/skolor.

Eftersom våra föreställningar innehåller musik, sång, dans och färgglada och talande kostymer kan våra föreställningar förstås och uppskattas av människor oavsett om de förstår språket eller ej. Vi spelar också för barn med olika typer av funktionsnedsättningar och vi kan lätt anpassa föreställningarna efter just deras behov.

Den största delen av våra rollkaraktärer kan spelas av både kvinnliga och manliga skådespelare. De har inget uttalat kön utan är en del av berättelsernas innehåll och teman.

Personalen på Lilla Parken

Johan Asplund

Skriver och producerar barnföreställningar för Lilla Parken. Johan har även medverkat i samtliga barnproduktioner som Lilla Parken satt upp sedan 2004. Johan finns aktiv inom flera områden inom konst och kultur utanför Lilla Parken. Johan har även hand om fakturor, bokföring och ekonomi. Ni har även kunnat se Johan på Wallamans Sallonger och en del TV reklam.

Maria Karpathakis

Min främsta utbildning inom skådespeleri, teater och film förvärvade jag på olika skolar från det att jag beslutade mig för att bli skådespelare 1997 fram till min examen från Stockholms Elementära Teaterskola 2005. Sedan dess har jag arbetat professionellt som skådespelare och 2010 tog jag beslutet att starta mitt eget företag och bli frilansande skådespelare på heltid.

Gustaf Nyberg
Gustaf Nyberg

Gustaf har spelat med Lilla Parken sedan 2012. Han har sedan 2010 även jobbat som skådespelare på temaparken High Chaparral. Gustaf jobbar även med företagsevent och kursverksamhet. Den tid som blir över ägnar han helst åt humorprojekt av allehanda slag.

Vill du vara med i Sveriges roligaste teater? Skicka en ansökan till oss. Krav på Scenskolan eller minst tre års dokumenterat arbete med barnteater.

Vi söker i dagsläget inte aktivt efter fler skådespelare men du är alltid välkommen att skicka in ditt CV till oss. Du kontaktar oss enklast via formuläret på hemsidan.