Villkor vid bokning av hel föreställning

Villkor vid bekräftad bokning av hel föreställning!
§1. Det är tillåtet att fotografera under föreställningen.
§2. Det är ej tillåtet att filma föreställningen.
§3. Max antal i publiken presenteras under varje föreställning och måste respekteras. Fler besökare än tillåtet kan leda till inställt evenemang.
§4. Bokaren förbinder sig att vid föreställningens framförande på allt tryckt material såsom program, pressutskick, affischer etc tydligt ange att det är Lilla Parken som framför teaterföreställningen.
§5. Milersättning 40 kr per mil. Biltullar 110 kr. Parkering 60 kr.
§6. Ombokning 2000 kr. Max en ombokning, därefter avbokning!
§7. Avbokning debiteras ni med hela avgiften för er bokning.
§8. Bekräftelse på bokning sker via E-post eller via telefon.
§9. Fakturan skickas på 30 dagar netto. Förfallen faktura övertas av Lindorff inkasso. Ränta på 29% tas ut efter förfallodagen. 500 kr i förseningsavgift. Delning av faktura mellan flera aktörer 50 kr per delning. 10% påslag på totalbeloppet för kortbetalning i adminsistrativa avgifter. Från 1/1-2016 hanterar vi inte kontanter längre.

Villkor för köp av biljetter pressenteras under biljettsidan